97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

फेसबुक ते द्वेषबुक


भारत ही ङ्खेसबुकसाठीची जगातील सर्वात ङ्कोठी बाजारपेठ आहे. भारतात ङ्खेसबुकचे जवळपास ३० कोटीच्या जवळपास वापरकर्ते आहेत. ङ्खेसबुकचा निवडणुक प्रक्रियांङ्कध्ये वाढलेला हस्तक्षेप लोकशाहीप्रधान देशांसाठी चिंत

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe