97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जत्था, जमाव, गट... आणि लोक


जीवनाचा अधोङ्कुखी स्तर हा खरंतर संधीअभावी पैलू न पाडला गेलेला हिरा आहे, असा आशावाद त्यात भरला होता. पण आज शस्त्र बाळगणाऱ्या, घोषणा देणाऱ्या, विध्वंस करणाऱ्या,